Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. U kunt cookies op deze site accepteren

Milieuvriendelijke technologie van pyrolyse: afval-naar-energie, biobrandstof en prodictie van elektriciteit, pyrolyse van biomassa en slijk van afvalwater, bodemsanering, fabricage en assemblage van procesapparatuurPYROLYSE: BIO OLIE, ENERGIE, MILIEU

Afval is een van de grootste wereldproblemen van de moderne tijd. Elk jaar worden er miljarden ton afval geproduceerd en dit aantal blijft maar stijgen.

De belangrijkste afvaltypen die het milieu beïnvloeden:

 • Huishoudelijk afval
 • Verschillende soorten van plastics en andere kunststoffen in verschillende toepassingen
 • Oude autobanden
 • Elektronisch afval: computer boorden en bekabeling
 • Restanten van oude auto: kunststoffen, rubber, textiel, glas, enz.
 • Organische afval: houtafval, bermgras, snoeihout, slijk van afvalwater
 • Gevaarlijk medisch afval van ziekenhuizen

Hergebruik of recycling is vaak niet mogelijk. Afvalstoffen als huishoudelijke afval, elektronisch afval en oude autobanden zijn niet volledig of moeilijk te recyclen. Andere (gevaarlijke) afvalstoffen zoals ziekenhuisafval zijn helemaal niet te recyclen.

Afvalplastics zijn vaak niet alleen vervuild met andere materialen zoals papier, glas, metaal, voedsel enz. Voedselverpakkingen zijn een typisch voorbeeld van niet scheidbare laminaten van verschillende kunststoffen en/of aluminium.

Het alternatief voor het storten van afval bestaat vaak uit verbranden.

Een meer efficiënte methode dan verbranden is het gebruik van het innovatieve afvalverwerkingsystemen waarvan u een korte presentatie op onze website kunt vinden.

Een kort overzicht van onze core-business:

 • Afval-naar-energie: pyrolyse als bron van bio olie en elektriciteit
 • Pyrolyse van medisch afval (de gevaarlijke afvalstoffen
 • Behandeling van biomassa: biobrandstof en elektriciteit productie
 • Pyrolyse: behandeling van gronden / bodemsanering (dioxine, PCB)
 • Behandeling van slijk van afvalwater
 • Behandeling van electronisch afval ("e-waste")

Wij verzorgen volledige "turn-key" project management (vanaf de designfase tot en met de startup van installaties) van geavanceerde milieuvriendelijke afval-naar-energie systemen.


PYROLYSE ALS ENERGIE- EN MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF

Verbranding converteert het ingaande materiaal volledig tot energie en as.

Onder gecontroleerde omstandigheden kan de conversie beperkt worden zodat er geen directe verbranding plaats vindt. Het ingaande materiaal wordt geconverteerd in waardevolle stoffen die gebruik kunnen worden als grondstoffen voor de produktie van bijvoorbeeld kunstoffen of voor energieproduktie.

Pyrolyse is het uiteenvallen van organische materialen in een verhitte zuurstofvrije omgeving om gas, olie en teer te produceren. De samenstelling van het eindproduct is afhankelijk van de gebruikte temperatuur, druk en procestijd.

De toegepaste pyrolysetechniek biedt de mogelijkheid tot recirculatie zodat ook lastigere materialen deugdelijk afgebroken kunnen worden en er een minimum aan restgassen en assen overblijft. Door deze recirculatie is het mogelijk om een hoog rendement te behalen en aan vrijwel alle mogelijke milieueisen te voldoen.

Enkele alternatieven naast elkaar: verbranding en pyrolyse

Verbranding vindt plaats bij temperaturen tussen 700 C en 1100 C. Het enige praktische product bij verbranding is warmte. Asresten zijn vaak giftig en dienen gestort te worden of verwerkt te worden tot keramische bouwmaterialen. Door de hoge temperatuur ontstaan relatief veel NOx verbindingen die weer uit de rookgassen verwijderd moeten worden.

Pyrolyse: de geleverde installatie vindt de pyrolyse plaats bij relatief lage temperaturen. Dit betekend niet alleen dat eventuele metalen in het uitgangsmateriaal herwinbaar (en bruikbaar!) zijn uit de as, maar dat ook de productie van NOx en dioxine vele malen geringer is dan bij verbranding. Daarnaast worden er organische gassen, olie en as/kool geproduceerd. Het gas en de olie (vrijwel watervrij en ph neutraal) kunnen gebruikt worden voor verbranding in generatoren en in combinatie met stoomketels en turbines.

Emissies uit het pyrolyse proces zijn aanmerkelijk lager dan bij verbranding. De meeste materialen worden teruggewonnen. Als vervanging voor fossiele brandstoffen kan pyrolyse een bijdrage leveren aan milieu- en hernieuwbare enenergie doelstellingen, reductie van CO2 emissies, opwarming van de aarde en het bereiken van de overeengekomen eisen in het Kyoto Protocol

Pyrolyse is relatief ongevoelig voor variaties in de grondstoffen en vervuilingen. Het is geschikt voor de eerder genoemde afvalsoorten, maar is ook geschikt voor dioxinehoudende materialen en met organische materialen vervuilde grond.

"Turn-key" pyrolysesystemen kunnen geleverd worden in een groot aantal capaciteiten en geschikt gemaakt worden voor vele grondstoffen. Continue systemen zijn leverbaar in verschillinde capaciteiten, b.v. van 20 ton/dag tot 250 ton/dag.

Voor meer informatie kijk op de Engelstalige website.


Neem kontakt met ons op